Visie en doelgroep

Doel en doelgroep

Sinds 2015 verzorgt en ontwerpt MediationLink,  bemiddelings- en communicatietrainingen onder de vorm van cursussen, workshops, recreatieve evenementen en speeches.
Voor wie beroepsmatig de vaardigheden als bemiddelaar wil integreren, wie een mooie aanvulling op zijn/haar C.V. wil of als manager de kunst van het omgaan met conflicten wil beheersen,… Kortom, voor iedereen heeft de Mediationlink een aanbod in petto.

Christine Vancouillie wil haar aanstekelijk enthousiasme voor bemiddeling en jarenlange ervaring met u delen binnen haar huiselijk kader dat ingericht werd als leeromgeving.
Geïnteresseerden voor mediation komen uit diverse achtergronden en leeftijdsgroepen. Er is geen minimale educatieve toelatingseis en geen ervaring nodig. Als je zin en bereidheid hebt om te leren, dan bieden wij alles aan om uw mediationvaardigheden aan te boren.

Wie bij Mediationlink een training of workshop volgt, ontdekt dat de verworven vaardigheden kunnen ingezet worden in alle mogelijke omgangsvormen: persoonlijke relaties, human resources, verkoop, hulpverlening,..
Deelnemers die bemiddelingsvaardigheden hebben aangeleerd beschrijven hun ervaring als levensingrijpend.  Eenmaal je het CLIC-mediation-pad onder de knie hebt ga je nooit meer met mensen om als voorheen.

Aanbod

Mediationlink biedt drie soorten cursussen aan waarbinnen al de aspecten van menselijke conflicten aan bod komen:

  • Conflicten bemiddelen met jezelf: doel is de bemiddelaar in jezelf vinden als je ‘in de knoop ligt met jezelf’ of met iemand anders.
  • Conflicten tussen twee partijen waar de CLIC-methode specifiek van toepassing is.
  • Conflicten hanteren in teams

Daarnaast zijn er  de afzonderlijke lezingen en kortdurende programma’s.