Wat is MediationLINK?

Mediation: de rechtstreekse en integrale oplossing

Doelgericht

Mediation richt zich op het doel: een situatie waarin alle partijen zich weer waardevol voelen. Het is een constructief proces, waarbij de centrale vraag niet is ‘wie heeft gelijk’ maar ‘hoe komen we tot een oplossing’.

De investering is klein in vergelijking met een lange gerechtelijke of klachtenprocedure. Het rendement kan echter groot zijn: het conflict wordt snel uit de wereld geholpen. Roddels over u of uw bedrijf krijgen geen tijd,stress valt weg. Een gerechtelijke procedure kan altijd nog. Wilt u de kans laten liggen om uw probleem nu snel en efficiënt op te lossen?

Positieve insteek

Kiezen voor mediation betekent kiezen voor een bepaalde visie:

HET TRADITIONELE (VREDE)-GERECHT
Een lastig parcours
HET NIEUWE VREDE-GERECHT: MEDIATION
Een boeiend pad
Aanslepend wetten en procedures volgen, dan hoeft men
niet na te denken.
De korte weg, doordacht en constructief.
Verzet en strijden tegen streven naar macht.Gericht op gelijkwaardigheid en tolerantie.
Gedreven door angst om iets te verliezen.Veilig gevoel van vertrouwen en sereniteit.
Schuldmodel: de ander is een vijand die moet 'aangeklaagd',
'aangepakt', 'verwijderd', 'gemuteerd' of gestraft worden.
De 'rotte appel' moet eruit.
Bijdragemodel: in de Mediation-ruimte bestaan er geen vijanden.
De ander is een inspirerende 'leermeester'.
Overleven vanuit instinctieve drive.Bewuste reflectie en ontwikkelingsgericht.
Slachtoffer-denken ('victim blaming'), 'Me too'.Mededogend en vriendelijk.
Effect: onrust, demotivatie, verbittering, depressie,
psychosomatische klachten, pestgedrag, agressie, haat.
Effect: rust, motivatie, inspiratie, vreugde, bevrijdend.
Oplossing met opgelegde maatregelen, vonnis en sancties als oplossingIedereen is deelgenoot aan de oplossing.

Juridische waarde