Artikels


1 juli 2020
Al gehoord van ‘mediation’? Nee? Lees dan verder…
Waarom mediation zo weinig bekend is, wat een mediator precies kan doen, en wanneer je een beroep doet op een mediator.
4 februari 2020
Geen wil tot bemiddeling: wat dan?
Vaak hoor ik mensen zeggen: ‘Het is te laat om te bemiddelen. De toestand is veel te ver geëscaleerd.’ Of: ‘Het is inmiddels al een strafrechtelijke zaak geworden. Nu is toch niet meer het moment voor bemiddeling?’
Mijn antwoord daarop? Het is altijd het moment om te bemiddelen. Daar is het nooit te laat voor.
Maar wat als een van beide partijen tot bemiddeling wil komen en de ander weigert? Laten we eens kijken wat er dan gebeurt, aan de hand van een voorbeeld van een geëscaleerd conflict in een werkcontext.
22 september 2019
Christine tijdens bemiddeling

Een nieuwe expertise en beroep: de erkende bemiddelaar in sociale zaken en arbeidsrelaties

Bij Mediationlink werken erkende bemiddelaars in sociale zaken en arbeidsrelaties. Wat is het verschil met de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn? Maakt het wel uit welke van beide wordt ingeschakeld? Ja. Er is een wezenlijk verschil.

De externe preventieadviseur (PA-PSY) geeft advies aan de werkgever. Hij streeft ernaar om preventieve maatregelen te formuleren voor problemen die zich aandienen. Externe preventiediensten voeren analyses uit: via tevredenheids- en risicoanalyses bij de werknemers worden stressfactoren en psychosociaal belastende aspecten in kaart gebracht. Zij helpen op deze manier bij het verwezenlijken van een performant preventie- en welzijnsbeleid.
De erkende bemiddelaar in sociale zaken werkt oplossingsgericht en is een procesbegeleider, coach en consultant op de werkvloer. Hij werkt samen met de betrokken werknemers en werkgever. Van onderuit, in interactie, werkt de bemiddelaar a.h.w. de adviezen uit, tot er een daadwerkelijke cultuurverandering op gang komt in de praktijk.
28 november 2017
‘Schrijf bemiddeling in de pestwet in’
De vrouwen wilden eigenlijk alleen dat het stopte’ en ‘Ik sta nog altijd open voor herstelbemiddeling.’ Het waren twee opvallende vaststellingen van advocate Christine Mussche over en voor haar cliëntes, na hun klachten over grensoverschrijdend gedrag tegen tv-maker Bart De Pauw. Mussche gaf daarmee aan dat hier niet per se de formeel-juridische weg gevolgd had hoeven te worden. In een later interview stelde Mussche opnieuw dat haar cliënten niet per se het ‘ontslag’ van De Pauw voor ogen hadden, maar eerder aan een bemiddeling hadden gedacht. De afweging die de VRT uiteindelijk gemaakt heeft in de zaak De Pauw kennen we niet, maar ook Christine Vancouillie, preventieadviseur en bemiddelaar bij pestklachten in ondernemingen, is er stellig van overtuigd dat in het kader van de pestwet nog veel meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van bemiddeling. ‘Ik weet dat niet iedereen een voorstander is van verplichte bemiddeling. Maar als je het in de wet inschrijft, als onderdeel van de procedure, kan het deel worden van een cultuur. Je kan niet wachten tot mensen het zelf doen. De emotionele drivers zijn te sterk. Je moet ze sturen in de richting van de redelijkheid.’